Moj internet dnevnik
Vjera
Blog
srijeda, veljača 27, 2008
OKULTIZAM I MAGIJA 
Ovdje želim dotaknuti jedno golemo područje gdje Sotona, osobito u ovo naše vrijeme, bere 
obilnu žetvu. 
Sama riječ «okultizam» dolazi iz latinske riječi «occultus», što znači skriven, tajan, mračan. 
Prema tome, okultizam bi bio pokušaj ući u tajanstveni mračni svijet nepoznatih sila. Taj 
tajanstveni svijet zapravo se pojave u prirodi čiji se okultni uzrok ne može znanstveno 
dokazati. Obično ljudi koji se bave znanošću izbjegavaju izraz okultizam pa više rabe pojam 
parapsihološki fenomeni – kojima se bavi parapsihologija. To su, zapravo pojave u prirodi čiji 
se uzrok ne može objasniti do sada poznatim prirodnim zakonima. 
Čovjeka je oduvijek zanimalo područje okultnoga, tj. tajnovitoga. Posebno je želio zaviriti 
iza zavjese koja skriva njegovu budućnost. Da bi u tome uspio, pritjecao je raznim okultnim, 
magijskim praksama, kao što su, primjerice, proricanje budućnosti, gatanje iz kave, dlana, 
karata, posebno tarot karata, radoznalom pitanju horoskopa u dnevnim novinama, čitanju 
astroloških časopisa i brojne literature koja se danas nudi s područja okultizma i magije, 
korištenja sanjalice, bavljenju viskom (radioestezija), zazivanju duhova (Spiritizam)... 
Nažalost, moramo s velikom zabrinutošću ustvrditi kako danas naša djeca i mladež sve više 
prihvaćaju i prakticiraju vračanje, vračarske kultove, čarobne formule, fantastične kultne 
postupke, astrologiju, ji-jing, jogu, trnscendentalnu meditaciju, zen-budizam, judo, karate, 
kabalu, akupunkturu kiropraktiku, reiki, paragnoziju, mantiku, psihomeriju, psihoskopiju, 
hiromantiju, kartomantiju krisalomantiju, astromantiju, rabdomantiju, irimantiju i druge vrste 
magijskih praksa. 
Mnogi, jer je to danas trend, ulaze u razne sekte kao što su: hare-Krišna, sljedbenici Saibabe, 
mahariši, svjedoci Jehove, kvekeri, mormoni – crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana, 
adventisti sedmog dana, novoapostolska crkva, the Christian Science – kršćanska znanost, 
bahaisti, Kristova općina, pentekostalci itd. 
Po svojoj morbidnosti i snažnom ńavolskom djelovanju posebno se ističu sotonske sekte. 
Mlade sve više oduševljava new-age, koji djeluje vrlo široko i vrlo organizirabo, 
pokušavajući stvorili novi svjetski poredak. On je, zapravo, vješta sotonska mješavina 
kršćanstva i gore navedenih sekta; pod tom krinkom djeluje vrlo konkretno na svim 
područjima života, o kojima čovjek dana nužno ovisi (kulturi, obrazovanju, medicini, 
ekonomiji, politici...). 
Velik je broj knjiga i časopisa koji se bave okultnim praksama i izdaju se u velikim 
nakladama, a neki i tajno. U njima se poučava i upućuje ljude kako mogu i sami ući u taj 
opasni svijet okultizma i magije. 
Statistike nam donose da se u današnje vrijeme dvadeset milijuna Europljana učestalo bavi 
okultizmom. U Njemačkoj ima više od tri milijuna poklonika okultizma, a uz njih još pet do 
deset milijuna simpatizera okultnih učenja. Podatci iz Amerike govore kako se broj 
Amerikanaca koji se bave vradžbinama i magijom procjenjuje na najmanje deset milijuna. 
Meńu njima su mnogi visokoobrazovani ljudi. Prema tome, područjem okultnog i magijskog 
ne bave se samo takozvani « primitivni narodi», nego u velikoj mjeri i zapadni kulturni krug. 
Ovdje treba jasno istaknuti kako se pod pojmom magija ne misli na ono što na potzornicama 
izvode pojedini iluzionisti (mańioničari – «hokus-pokus»), odjeveni u lijepa odijela, izvlačeći 
bijele kuniće iz crnih šešira. Nije, dakle, riječ o spretnosti prstiju, nego o paranormalnim 
moćima, koje uvijek imaju izvor u djelovanju okultnih, demonskih sila, iza kojih se krije nitko 
drugi nego Sotona. 
Na područje okultoga i magijskoga neki ulaze iz radoznalosti, drugi jer je to danas u trendu... 
Većina njih će reći kako to ne uzimaju ozbiljno pa misle da im to ne može štetiti. No, Sotona 
«okultne igre» uzima ozbiljno. I moramo se ne znam po koji put ponovno uvjeriti kako on 
svaku ruku koja mu se pruža prije ili kasnije uzima u svoj čelični stisak i više je tako lako ne 
pušta. Jer, tko posegne za vatrom, taj će se opeći – vjerovao on u razorno djelovanje vatre ili 
ne, to je nebitno. 
Takvim i sličnim postupcima čovjek otvara vrata zlim silama, bilo svjesno ili nesvjesno, i 
neprimjetno biva ozračen negativnim silama Zloga, iz čega onda proizlaze najrazličitiji 
problemi i vrlo često ozbiljni poremećaji na fizičkoj i psihičkoj razini. Mnogi se tada počinju 
tužiti kako ih progoni čest osjećaj straha,doživljavaju neku neobičnu zatvorenost u sebe, bijeg 
od ljudi, preveliku mržnju i nemogućnost opraštanja nekoj osobi, dekoncentacije – posebno u 
molitvi, sumnje nepovjerenje, osvetoljubivost, razne tjeskobe, velike i nepodnošljive napetosti 
u obitelji, prisilne misli na samoubojstvo, padanje u bezvoljnost i besciljnost života, osjećaj 
trajnog nemira i more u snovima. Neki počinju čuti u sebi prisilne glasove. Drugi opet moraju 
raditi neke prisilne radnje, koje ne bi htjeli. Mnogi osjećaju duševne, a ponekad i fizičke 
smetnje, ne mogu se osloboditi nekoga poroka, misle kako imaju bioenergiju u sebi, 
razgovataju s duhovima te im se pričinja kako dobivaju neke neobične spoznaje s drugih 
svjetova...sve to, a da ne znaju što se to, zapravo, s njima dogańa. To su sami neki pokazatelji, 
koji nedvojbeno govore o negativnom utjecaju zlog duha na čovjeka. 
Kod krštenih osoba osobito se zapaža stalan poremećaj u komunikaciji s Bogom. Nastaju 
teškoće u molitvi i čitanju Svetoga pisma, zastoj i izrazita blokada u duhovnome rastu, 
ozbiljna sumnja u spasenje, bogohulne misli, nedostatak duhovnoga razlučivanja, smanjenje 
vjere i radosti, sve veća nezainteresiranost i udaljavanje od Isusa Krista i njegova Evanńelja. 
Osobe koje su se bavile okultinim praksama i magijom vrlo često osjećaju probleme na 
moralnom i psihičkom području: znaju zapasti u depresiju, agresinost, imaju osjećaj 
zarobljenosti, a na seksualnom području doživljavaju razne perverzije i zastranjenja te 
neprirodnu prisilnu seksualnost. 
Kada se ljudi nańu u ovakvome okruženju zla normalno je da počinju tražiti pomoć. No, 
zanimljivo je da, kao po nekom pravilu, redovito idu na pogrešna mjesta. Najćešće idu raznim 
vračarima, gatarama, vidovnjacima, iscjeliteljima, astrolozima, bioenergetičarima, radioestezistima... 
A svi se oni, opet, bave magijskim praksama, što, zapravo, znači sotonskim poslom. 
Takvi se znaju često zaštititi svetim slikama i kipovima, koje drže u svojoj kući, kako bi 
uvjerili nepoučene vjernike da oni rade s nekom božjom snagom. To je samo paravan iza 
kojega skrivaju svoju magijsku podvalu. 
Primjera radi, došla mi je u ruke posjetnica neke iscjeliteljice. Na jednoj strani slika 
Presvetoga Trojstva lik Oca i Sina i Duha Svetoga, s tekstom: Slava Ocu i Sinu i Duhu 
Svetome, a na drugoj naslov: Iscjeliteljske ruke (liječenje na daljinu) – skidanje uroka i – proricanje 
sudbine tarot karte). Slijedi ime osobe i njezini telefonski brojevi: tri u jednom, a tri 
telefoska broja u drugom gradu i mobitel. Očito je, jedna vrlo razgranata aktivnost. Osoba 
koja mi je dala tu posjetnicu bila je kod te iscjeliteljice i rekla mi je kako dotična vrlo skupo 
naplaćuje svoje usluge. Eto, tako se zavodi ljude! A sredstva društvenoga priopćavanja: 
dnevne novine, razne publikacije, pojedine radio i televizijske emisije prepune su laskavih 
ponuda i primamljivih reklama upravo iz toga okultnoga i magijskoga područja. I mnogi u 
svojim teškoćama i mučnim životnim prilikama traže rješenja na toj strani. 
No, znamo: ne može Sotona Sotonu izgoniti(usp. Mk 3, 23). Zato čovjeku koji traži pomoć 
na ovoj strani poslije biva još gore. Ne samo da nije doživio oslobońenje, nego se takvom 
magijskom praksom još jače zabetonirao u zlo. Mnogi su to na vlastitoj koži iskusili. 
Crna magija i vračanje 
Ova zlokobna praksa ima za cilj usmjeriti sotonsko zlo protiv neke osobe preko magijskih 
formula i obreda koji su uvijek okultni, tajnoviti, katkada vrlo spleteni, a u kojima se zaziva 
Sotona. Da bi vračar mogao utjecati na neku odreńenu osobu, u pravilu uvijek traži od te 
osobe nešto njezino, kao: kosu, nokte, kožu, jedan dio, najčešće, intimnoga rublja, fotografiju 
... Zatim svojoj žrtvi sugerira neka pravila postupanja koja mora strogo provesti kako bi se 
postigao uspjeh; primjerice, pohoditi sedam crkava, zapaliti svijeću na odreńeni način, 
posipati prah, otiči na groblje te stavljati ili donositi odreńene predmete s groba, nositi neke 
predmete kao «zaštitu» na sebi ili ih stavljati na odreńena mjesta, konzumirati odreńenu hranu 
ili napitke. 
Mnogo su mi puta došle jadne i preplašene majke koje su svoju djecu nosile nekim 
vračarima koji su im dali odreńene predmete da ih stave na svoju djecu. To na prvi pogled 
može izgledati naivno i beznačajno. No, vidjelo se i otkrilo kako je takva praksa imala 
zlokobne učinke, jer su to bila prava sotonska zlodjela. 
Magijska astrologija poznaje i razne magijske predmete koje pripremaju pojedini vračari, 
kao: pentakole, hajlije, talismane. I, kada pojedine osobe dožive zlu sudbinu – dogańaju im se 
nesreće, neshvaćene su u obitelji ili u društvu, trpe od manjka ljubavi, siromaštva, prati ih 
strah i raznovrsne fobije – onda su sretne ako mogu od pojedinih vračara dobiti takve 
predmete kao «zaštitu», uvjerene kako će ih to osloboditi od njihovih nevolja. I vrlo se 
radosne da mogu platiti visoku cijenu kako bi dobile te predmete koji im donose «sreću». Ali, 
uporaba i nošenje tih i takvih predmeta ima velik negativan naboj, koji poslije snažno šteti, ne 
samo njima nego često i svim članovima obitelji u čijoj se kući takvi predmeti nalaze. 
U magiji su poznati i magijski napitci, koji izazivaju sugestiju ili đavolsko mučenje u onima 
koji to progutaju. Priprema ih vračar zazivajući zlokobne duhove. Takav se napitak tajno 
umiješa u hranu ili piće. Posebno je poznat tzv. «ljubavni napitak», koji može nametnuti 
strašan vez snagom sotonskih sila. 
Kod vračanja je, dakle, karakteristično to da osoba sama ide vračaru i traži «pomoć», a on joj 
savjetuje neka učini odreńene radnje i koristi se odreńenim predmetim, obećavajući joj da će 
tako postići svoj cilj 
Ovdje bih želio jasno naglasiti: ako čovjek stupi na područje neprijatelja i uńe u njegov krug, 
on pada pod njegovu vlast i utjecaj, makar to činio naivno, iz neznanja i bez neke zlobe. 
Sotona tada ima izvjesno suvlasništvo u tome čovjeku i ne napušta ga tako lako. Čovjek je 
postao ozračen silama Zloga i ulazi u začarani krug, iz kojega ga može osloboditi jedino 
svemoguća ruka Božja. Jer Zli je jači od čovjeka. Čovjek je u takvim situacijma posve 
nemoćan i osjeća kako njime upravlja neka sila kojoj se ne može oduprijeti. No, Bog je 
neizmjerno jači od Zloga. I zato je Bog jedini siguran put spasa i oslobońenja. 
Uroci (čini) ili čaranje 
Postoji klasična definicija koja glasi; čaranje ili vraćanje jest «umijeće da se našteti drugim 
osobama preko»đavla». 
Danas je, možemo slobodno ustvrditi, upravo poplava osoba koje se bave ovakvim 
negativnim praksama. U taj se krug ubrajaju razni kartomanti, hiromanti, vračari, vještice, 
sekte crne magije, sotonske sekte, negromanti, gataoci i sve one osobe koje na jedan ili drugi 
način imaju nešto sa sotonskim djelovanjem. I u Starome i u Novome zavjetu nalazimo 
izričite osude ovakvih praksa: Ne vršite nikakvu vrst gatanja ili magije...; ne obraćajte se 
vračarima niti gataocima; nemojte ih pitati za savjet da se ne okaljate preko njih (Lev zak 20. 
27). Kada uńeš u zemlju koju će ti Gospodin Bog dati, nemoj naučiti vršiti gnusobe naroda 
koje tamo obitavaju. Neka se u tebi ne nańe koji žrtvuje prolazeći kroz oganj svojega sina ili 
svoju kćerku, niti tko vrši gatanje ili čaranje ili proricanje (po letu ptica) ili magiju; niti tko 
vrši čarolije, niti tko savjetuje duhove ili gataoce, nitko tko pita mrtve, jer tko čini te stvari 
gnusoba je pred Bogom; zbog ovih gnusoba, Gospodin Bog tvoj izbacuje te narode ispred 
tebe. Ti češ biti neokaljan pred Gospodiom tvojim Bogom, jer narodi čiju zemlju ćeš ti zauzeti 
slušaju gataoce i bajače, a tebi to nije dopustio Bospodin Bog tvoj (Pnz 18, 9-14). 
To je najčešći način kako se preko odreńenih predmeta, koji se ponude Sotoni da on u njih 
utisne svoju zlobnu moć želi naštetiti drugoj osobi. Dakle, koristi se odreńeni materijal sa 
svrhom da se nekome našteti. Sotona često oponaša Boga. To se i ovdje može opaziti. Svaki 
sakrament, naime, ima odreńenu materiju, tvar (krštenje – voda ...). Tako i kod uroka – 
Sotona se koristi materijom, ali sa zlom namjerom, da našteti. 
Postoje pravi, autentični uzroci, po kojima zloduh svojim djelovanjem uzrokuje zlo. Takve 
uroke čine osobe koje su ušle u savez sa Sotonom. Takve osobe žive od mržnje, zavisti, 
prepredenosti, baš kao i zlodusi.To je važno reči jer mnogi, pa i svećenici, danas ne vjeruju da 
uroci postoje. 
Donosim jedan istiniti slučaj. Marini (naravno, ime je izmišljeno) već je tri godine bivalo 
vrlo mučno, ali samo noću. Čim bi ušla u spavaću sobu, izgubila bi svijest. Počela bi teško 
disati, gušiti se, postala bi jako uznemirena, imala bi jaki podražaj na povraćanje, glava bi je 
poćela nepodnošljivo boljeti, a na kraju bi pala u nesvijest. Majka bi zvala službu Hitne 
pomoći, ali čim bi je dovezli u bolnicu svaka bi mučnina nestala. Liječnici bi uvijek iznova 
utvrdili da je posve zdrava. Vratila bi se kući i opet bi sve počelo po starome čim bi krenula u 
spavaću sobu, a osobito kada glavu položi na jastuk. Tako bi je sve boljelo da ne bi mogla 
zaspati ni na trenutak, ni malo predahnuti. Bila je kod različitih specijalista, koji su više puta 
radili pretrage nakon kojih bi svaki put zaključili da je možda riječ o epileptičkim napadima. 
Ali snimke mozga i druge pretrage to nikada nisu potvrdile. 
Jednoga dana je jedna obiteljska prijateljica predložila da se Marina obrati jednom egzorcisti 
Poslije prva tri egzorcizma i blagoslova kuće ništa se nije poboljšalo. Napadi su se ponavljali. 
Egzorcist je Marini savjetovao da što iskrenije živi kršćanski, da kuću škropi blagoslovljenom 
vodom. Osim toga, savjetovao joj je da sve jastuke u kući raspore. Nije želio da Marina bude 
povrijeńena kaže li da se raspori samo njezin jastuk.Sumnjao je da se u Marininu jastuku 
nalazi urok. Svi jastuci bili su normalni, samo u Marininom jastuku bio je komad crnoga 
sukna za pokojnika. Bio je dug i širok koliko i jastuk a na sebi je imao prišivena mnoga pera u 
obliku pogrebnog vijenca. Egzorcist joj je savjetovao da jastuk poškropi blagoslovljenom 
vodom i da ga zatim spali. 
Nakon što je to učinjeno, mučnine su prestale. Marina je počela normalno spavati. Prošlo je 
više mjeseci odkako je jastuk spaljen. Marini je bilo dobro. Ponovno se počela baviti svojim 
redovitim poslovima, osjeća se odmorenom, živi uzornim kršćanskim životom, a u njezinu se 
obitelj, nakon svih kušnji, vratila vedrina. Nakana je bila ta da ta crna tkanina koja je magijom 
unesena u jastuk malo po malo Marinu dovede do očaja i naposljetku do smrti. Otkrilo se da u 
susjedstvu postoji obitelj koja je iz čiste mržnje i zavisti naručila urok kojim se trebala 
izazvati smrt cijele obitelji, ali je Marina postala jedinom žrtvom. 
Demonsko djelovanje može biti usmjereno i načovjekovo materijalno okruženje, osobito 
predmete i mjesta, preko kojih se opet želi utjecati na čovjeka. Nerijetko bivaju pogońene 
kuće. Razna pomagala, namještaj, svjetiljke i drugi predmeti u kući bivaju uništeni. Čuju se 
udarci i buka, bez vidljiva uzroka. Pomagala za rad koja su savršeno funkcionirala najednom 
neobjašnjivo prestaju funkcionirati ili budu posve uništena. Zavjese najednom počnu gorjeti 
ili se, primjerice, na zidu pojavi mrlja crne boje. Prostorije u kojima nema nikakvih dotoka 
vode budu poplavljene. Znadu se dogoditi neobjašnjivi dogańaji; primjerice, posjedi kojima 
cvjeta posao odjednom neobjašnjivo propadaju; cijela stada stoke ugibaju, urod biva uništen, 
polja pogańaju neobjašnjive nejezde kukaca... Stručnjaci su u susretu s takvim pojavama 
nemoćni. No, poslije molitve protiv demonskog napastovanja i upotrebe sakramentala: vode i 
soli za egzorcizam, nestanu. 
Vradžbine trovanja 
Ovo se može dogoditi tako da osoba kojoj se želi nauditi pojede hranu ili popije napitak u 
koji su umiješani uroci. Uroci mogu biti od najrazličitijih sastojaka: mrtvačkih kostiju, 
menstrualne krvi, raznih prašaka – najčešće crnih, izgorjelih dijelova životinja – posebno srca, 
neke posebne trave i slično. Ne ovisi urok toliko o materijalu, nego prije svega o volji i mržnji 
onoga koji želi djelovanjem Sotone nauditi drugoj osobi. Postoje posebne tajnovite formule 
koje vračari izgovaraju dok pripremaju takve ogavne mješavine. I zato osoba koja je na taj 
način pogońena ima razne smetnje. Najčešće doživljava karakteristične bolove u želudcu, od 
kojih se oslobańa jedino molitvom te mnogim povraćanjem, pri čemu napadnuti može izbaciti 
najneobičnije stvari. 
Vradžbine zaljubljivanja 
Njima se želi postići da jedna osoba zamrzi drugu, ili, pak, da se u nju zaljubi. To ovisi o 
nakani naručitelja. 
Postoji i drugi način da se učine zlokobnima odreńeni predmeti koji pripadaju osobi kojoj se 
želi nauditi; primjerice, fotografije, razni dijelovi odjeće ili neke druge njezine stvari. Ili se 
čak mogu učiniti zlokobnima neki likovi koji predatavljaju dotičnu osobu: lutke, životinje a 
ponekad čak i žive osobe istoga spola i dobi. Ovdje je postupak takav da se nad odreńenim 
medijem čine zle radnje koje se žele nanijeti odreńenoj osobi. Tako se, primjerice, za vrijeme 
takvoga sotonskoga obreda zabadaju pribadače oko glave neke lutke koja predstavlja osobu 
kojoj se želi nauditi. Tada se dogodi da osoba kojoj je to namijenjeno osjeća vrlo teške bolove 
u glavi. Ili se, opet, ubadaju igle, čavli, noževi u dijelove tijela lutke koja predstavlja osobu 
koju se želi napasti. I, stvarno, ta nesretna žrtva osjeća strašne bolove na tim mjestima. A do 
oslobańanja dolazi molitvom Crkve te kad se iz lutke izvade ti predmeti i završi taj sotonski 
obred. 
Vradžbine raspadanja 
To je vradžbina usmrćenja. Izvodi se tako da se začarani predmet zakopa u zemlju uz kuću 
dotične osobe kojoj se želi nauditi. Kako se taj predmet postupno pretvara u prah, tako u 
dotičnoj osobi postupno nastaje bolest i ta vradžbina rezultira posvemašnjim psihosomatskim 
iscrpljenjem, koje polako ali sigurno dovodi do smrti. Nikakav liječnik ni specijalist ne 
uspijeva otkriti uzrok takvoj bolesti. Čak ni najsuvremeniji aparati ni vrhunska analiza ne 
mogu otkriti nikakve simptome takvoga bolesnika. Naprotiv, rezultat svih mogućih pretraga 
jest taj da je osoba klinički potpuno zdrava, a bolesnik se jednostavno troši, gasne i 
naposljetku umire. To je nedvojbeno jedna od najstrašnijih vradžbina, koja je, nažalost, sve 
češća. 
Postoje uroci i učinjeni povezivanjem, sa svrhom da se našteti djetetu u majčinoj utrobi. 
Vežu se kosom ili vrpcama različitih boja pojedini dijelovi tijela lutke koje predstavlja dijete 
u majčinoj utrobi kojemu se želi naškoditi. Cilj je da se na tim dijelovima tijela dijete rodi 
izobličeno ili da se ti dijelovi tijela normalno ne razviju. Ćesto to zna biti usmjereno na 
djetetov mentalni razvoj, pa dijete poslije trpi od smetnja u učenju, u radu, u normalnom 
ponašanju. 
Postoje uroci, koji su česti, a nabačeni su po neobičnim predmetima koji se znaju naći, 
primjerice u jastucima, madracima... Ti predmeti mogu biti: komadići drva ili željeza, 
grumeni krvi, gusto zapletena kosa žene ili djeteta, obojene i zauzlane vrpce, konopci puni 
uzlova i slično. Kad se otvori madrac ili jastuk, ponekad se ovi predmeti ne pokažu odmah. 
No, kad se ta mjesta poškrope blagoslovljenom vodom ili se u njih stavi blagoslovljena slika 
Gospe, a posebno križ, odjednom se pokažu najneobičniji predmeti. 
Vradžbina prijenosa 
đavolsko djelovanje uroka ponekad može biti usmjereno na to da se supružnici ili zaručnici 
ili pak prijatelji jednostavno rastave. Susreo sam u svojoj praksi više slučajeva kad su se 
zaručnici doista voljeli i jedno drugo željeli, ali odjednom, bez ikakva razloga, nisu više mogli 
biti zajedno i rastavili su se. 
Ponekad se dogańa, primjerice, da se djevojka zaljubi u zaručnika svoje najbolje prijateljice. 
Da bi ostvarila svoj naum i pridobila toga mladića, pońe k osobi koja se bavi urocima i čarima 
te putem magije realizira svoj plan. Dakako da je to bio strašan brak. Iako se nikako nisu 
mogli prihvatiti, muž nije uspio napustiti ženu. Živjeli su zajedno, ali doista kao u paklu. 
Dogańa se i to da se brak zasnuje bez ljubavi i protiv volje mladenaca; bila je to volja roditelja 
ili nekih drugih osoba koje su urokom postigle da osobe čine ono što ne bi htjele, a 
osvijeste se tek kada povratak bez teških posljedica postane nemogućim. Ovo je pakao od 
života, koji samo Krv Kristova može prekinuti. 
U slučaju uroka, osoba koja je žrtva ne zna što joj je učinjeno ili ju se pod prijevarom dovede 
k osobi koja čini uroke. Žrtva, dakle, ne mora imati problem i izričito tražiti «pomoć» 
nego druga osoba, iz zlobe i pakosti, odlazi čarobnjaku da on, različitim činima i predmetima, 
nametne zlo osobi koju ova mrzi. Često se osoba koja želi nekome napakostiti sama bavi čaranjem 
i nabacuje uroke; na to je tjera njezina mržnja. 
U slučajevima kad se ljudi nańu pogońenima magijskim djelovanjem i zbog toga imaju teške 
posljedice, traže izlaz iz takve situacije; no, kao u pravilu, Zli ih ponovno dovede svojim 
slugama vračarima. A oni ih tada zavode, tvrdeći kako se bave bijelom magijom. Po njima, 
bijela magija skida uroke. Tako vračari pogońenim osobama iznuńuju novac uvlačeći ih u još 
veća zla. Svojim sotonskim praksama mogu postići čak to da bolesnik privremeno ozdravi; 
no, njegovo zlo prijeńe, primjerice, na ženu, djecu, roditelje, braću i slično. Ovo se zlo može 
očitovati kao tvrdokoran napad od vjere, nepopravljivo grješno stanje, česte prometne 
nesreće, depresije, strahovi, samoubojstva... 
Kako postupiti s nańenim ili dobivenim 
magijskim predmetima 
Sve takve stvari treba poškropiti blagoslovljenom vodom i spaliti ih, ne u kući nego vani, 
negdje na otvorenom prostoru. Pepeo, željezne predmete i sve predmete i sve predmete koji se 
ne mogu spaliti, nakon što su prošli kroz vatru. Baciti nekamo gdje teče voda, najbolje u 
potok, u rijeku, u more ili u kontejner za otpad koji se spaljuje. Nije dobro baciti u zahod 
svoje kuće, jer se može dogoditi da se začepe odvodi i poplavi kuća. Kod uništavanja začarani 
predmeta kroz vatru važno je sve pratiti molitvom i zazivati zaštitu presvete Krvi Isusove i 
poslije svega oprati ruke blagoslovljenom vodom. 
Spomenuo bih ovdje da se gotovo po svim našim mjestima mogu naći «vrlo pobožne osobe» 
bilo muškarci bilo žene, koje «redovito vidimo u crkvama», a koje za sebe drže da skidaju 
uroke, razne vražbine ili zlo oko. Takve će osobe dati pogońenima uz medaljicu i križ i još 
neki predmet kao «crvene roščiće», «vučje zube» ili neke smotuljke i savjetovati im da ih 
nose uza se kao zaštitu. Ti predmeti, doduše, nisu napunjeni negativnostima po magijskim 
obredima koje obavljaju redovito vračari, ali su ipak povezani sa Sotonom po grijehu praznovjerja. 
To takońer treba spaliti. I, umjesto tim osobama, treba doći svećeniku. 
Spiritizam (zazivanje duhova) 
Jedna od najopasnijih magijskih praksa nedvojbeno je spiritizam. To je, zapravo, pokušaj da 
se stupi u dodir s duhovima pokojnika ili, pak, s višim duhovima. Sastoji se od zazivanja 
skrivenih sila i nikada nije od Boga, nego uvijek od pakla. On je sredstvo da se na zemlji 
proširi carstvo kneza tame. Stoga su oni koji su mu podlegli pridruženi sotonskoj crkvi. Ova 
je praksa poznata u svim kulturama i narodima. U spiritizmu je uvijek nazočna osoba, tzv. 
medij, koja je posrednik izmeńu duhova i ljudi. Medij pruža svoj glas, pokrete, pisanje..duhu 
od kojega se traži da se očituje. Ti su duhovi uvijek ńavli. I zato se može dogoditi da ti zli 
duhovi zaposjednu nekoga od nazočnih. Crkva je uvijek osuńivala spiritističke seanse i 
sudjelovanje, pa i samu nazočnost njima. Nikada se ne može nešto dobro naučiti pitajući 
Sotonu za savjet. 
Ali ova praksa, kao i sve ono što je tajnovito, okultno, privlači čovjeka i izaziva njegovu 
radoznalost. Zato se dogańa da već djeca u osnovnoj školi, pa i srednjoškolska i studentska 
mladež vrlo često upadaju u iskušenje da u skupinama pokušavaju zazivati duhove. Dakako 
da to čine i odrasli. Poznato mi je da jedna skupina intelektualaca, dakle visoko obrazovanih 
ljudi s fakultetskim diplomama, redovito upriličuje spiritističke seanse. 
Iz moga dugogodišnjega iskustva došao sam do sigurnoga zaključka da svi oni koji su se 
bavili spiritizmom, kao po pravilu, doživljavaju napast crnih i suicidnih misli, tj. prije ili 
kasnije, u odreńenim kriznim situacijama, pomišljaju na samoubojstvo, a mnogi ga i počine. 
Sotona najviše likuje kada žrtvi koja mu se približila i koja je ušla u njegov začarani krug 
oduzme smiso za život i dovede je na rub da ne vidi više nikakva izlaza. U tako teškom 
depresivnom stanju čovjek lako digne ruku na svoj život. Sve češći suicidi u posljednje 
vrijeme u nas u mnogim su slučajevima izazvani spiritističkim i drugim sličnim magijskim 
okultim praksama. A uz to se pojavljuju i mnoge druge negativne posljedice ovakvih praksa 
kao: psihofizičko uništavanje, moralne i religiozno propadanje, nesanice, uzrujanost i teške 
more u snovima, teški strahovi. 
Može se dogoditi da zao duh ostane u odreńenom prostoru gdje se spritiziralo i da stalno 
opsjeda osobe koje su nazočile spiritističkoj seansi. Često, kada idu u krevet i ugase svjetlo, 
Zloduh dolazi i pravi teške smetnje tako da osoba izludi od straha. 
Postavljaju se pitanja: Je li uopće moguće dozvati duhove? Zar se uvijek na spiritističkim 
seansama pojavljuju samo zli duhovi? Mnogi ova pitanja postavljaju imajući u vidu primjer 
koji nam donosi Biblija kad se Šaul, izraelski kralj, obratio jednoj ženi-mediju i zapovjedio 
joj: Daj mi vraćaj pomoću duha i dozovi mi onoga koga ti reknem (Sam 28,8). I, doista se 
pokazao prorok Samuel koji je umro mnogo prije. Bog je očito dopustio ovu iznimku. Ali je 
vrlo važno zapaziti krik i zaprepaštenje medija, kao i oštar ukor Samuela: Zašto si pomutio 
moj mir dozivajući me gore? (1 Sam 28,15). Mrtve moramo poštovati, a ne ih uznemirivati. 
Ovo je jedan jedini primjer koji nam donosi Biblija i zato ga ovdje donosim doista kao 
iznimku. Naši pokojnici trebaju od nas molitve za oslobońenje iz čistilišnih muka i to je 
jedino što mi za njih možemo učiniti; a Bog nikako ne dopušta da ih koristimo za bilo kakve 
naše zemaljske planove. 
Ovdje bih htio posebno skreniti pozornost svojim kolegama svećenicima da dobro otvore 
oči, jer je situacija u kojoj živimo upravo impregnirana najraznovrsnijim oblicima sotonizma. 
Ljudi se oko nas jednostavno guše u zlu, a čini se kao da mi to uopće ne opažamo, jer 
uglavnom ostajemo nezainteresirani i nepokretni. A zlokobni duhovi intenzivno rade svoj 
posao i kod toga imaju uvijek onaj jedini i krajnji cilj – žrtvu odijeliti od Boga, navesti je na 
grijeh, uvesti u tjeskobu, u depresiju, u otuńenje, u očaj. A ipak, svećenikje po sakramentu Sv. 
reda jedini pozvan i opunomoćen da se Kristovom snagom i njegovom pomoći može 
učinkovito boriti i svladati zlo te osloboditi čovjeka od sotonskoga utjecaja. Ljudi to s pravom 
od nas očekuju. Ako ih mi ne prihvatimo i ne razumijemo, ako nemamo za njih razumijevanja 
i ne nańemo vremena da im pomognemo, snosimo pred Bogom veliku odgovornost za njihove 
stramputice.Pritisnuti zlom koje je uvijek jače od čovjeka, oni tada traže pomoć na sve strane. 
Najčešće se obraćaju vračarima, raznim iscjeliteljima, vidovnjacima,i njima sličnima, koji 
tada magijskim putem, a to znači raznim sotonskim praksama, ljude ne oslobańaju, nego ih, 
naprotiv, još jače stegnu u začarani krug iz kojega ne vide izlaza. Nažalost, u svojoj se praksi 
svakoga dana susrećem s ovakvim i sličnim primjerima. 
Proklinjanje 
Ovo je jedan od vrlo opasnih načina kako se nekome može nanijeti zlo. U kletvi i 
proklinjanju izražava se želja da se drugome dogodi zlo. A jasno je da je izvor zla u Sotoni. 
Ako je kletva izrečena s pravom zloćom, a osobito ako postoji krvna veza izmeńu onoga koji 
proklinje i proklinjanoga, mogu se dogańati strašne posljedice. U svojoj sam praksi vidio da 
su najteže posljedice bile kada su roditelji proklinjali vlastitu djecu ili, pak, djedovi i bake 
unučad. Prokletstva su imala vrlo teške posljedice kad su se odnosila na životnu sreću ili 
uspjeh u životu. 
Osobito veliku težinu imaju proklinjanja koja se izriču u posebnim prilikama; primjerice, na 
dan vjančanja. Posljedice takvih proklinjanja mogu biti najrazličitije: stalne bolesti čije 
čovjeka prate u životu, čovjek može cijeli život doživljavati nevjertojatne teškoće na poslu, 
nesreću u ženidbi, bolesti na djeci...To je zato jer su roditelji povezani sa svojom djecom 
krvnom vezom i autoritetom. Neke majke proklinju svoju djecu iz loše navike. Šalju svoju 
djecu k vragu, a da to ozbiljno ne misle. No, zao duh sluša; i čim mu netko odškrine vrata, on 
spremno ulazi i poslije toga teško izlazi.A i sam naš Gospodin je rekao: Ja vam kažem da će 
ljudi za svaku nekorisnu riječ što je izreknu odgovarati na Dan sudnji. Tvoje će te riječi 
opravdati, tvoje će te riječi osuditi (Mt 12,36-37). 
Sotonizam 
Ljudska izopačenost, posebno u novije vrijeme, kao da nema granica. Tako susrećemo sve 
veći broj ljudi koji se profesionalno bave crnom magijom, spiritizmom i sotonskim kultovima 
te na taj način žele predati svoju «poruku» ljudima. U tome, dakako, veliku ulogu igra beskrupulozna 
zarada. 
Najvećim sotonistom dvadesetoga stoljeća mnogi drže magičara Aleistera Crowleyja (1875. 
– 1947.) On je sebe držao Antikristom i zato je sebe nazvao «Velikom Zvijeri 666» (usp.Okt 
11,7). Bio je uvjeren da ga okultne, magijske sile s nadljudskim znanjem i sposobnostiima 
žele upotrijebiti kao komunikacijski kanal s čovječanstvom. Ovako je opisao cilj svojega 
poslanja:... «pokrenuti okultne sile koje će potkraj ovoga stoljeća kulminirati u prosvjetljenju 
svih ljudi.» 
Pod njegovim se utjecajem poslije razvio cijeli mračni svijet tajanstvenih obreda i tajnih 
okultnih loža, u kojima se prakticiraju crna magija, klanjanje đavlu i čudna žrtvovanja koja su 
išla sve do žrtvovanja ljudi. Svojim je utjecajem zarazio mnoštvo ljudi i tako ih stavio pod 
utjecaj Zloga. Njegove se knjige još i danas prodaju na desetke tisuća. 
Sveto pismo vrlo jasno govori o otpadu ljudi od Boga u razdoblju koje prethodi Isusovu 
ponovnom dolasku na ovaj svijet. Neka vas nitko ne zavede ni na koji način. Jer ako prije ne 
dońe onaj otpad, i ne otkrije se Čovjek bezakonja, Sin propasti, Protivnik, onak koji uzdiže 
sebe protiv svega što se zove Bog ili svetinja, dotle da i u Božji hram zasjedne gradeći se 
Bogom...(2 Sol 2, 3-5). Kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Kao što su u 
dane one – prije potopa – jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uńe u korablju i ništa 
nisu ni slutili dok ne dońe potop i sve odnije – tako će biti i dolazak Sina Čovječjega (Mt 24, 
37-40). Otpad o kojemu govori Sveto pismo vezan je uz prevlast bezakonja, tj. otpad od 
Božjega pokreta: Razmahat će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih (Mt. 24, 12). Ako 
bacimo pogled na situaciju u današnjem svijetu, neizbježno ćemo morati ustvrditi kako se to 
već odavno dogańa, čak kod mnogih koji sebe nazivaju kršćanima. Samo svjedočanstvo 
istinskih vjernika i djelovanje Duha Svetoga još zadržava konačnu katastrofu. (usp. Okt. 9, 
20-21). 
Zar se ne opaža sve veća tvrdoća srca kod mnogih u odnosu prema Bogu i njegovoj Riječi? 
Ljude njihova «prosvijetljenost» i znanstvena i filozofska dostignuća sprječavaju da se obrate 
Bogu. Njihova ih oholost blokira da ne vide pravu Istinu. 
Dakako da onda upadaju u drugu krajnost pa se počinju klanjati omiljenim idolima: zlatnim 
idolima – svojoj ekonomskoj moći, mjedenim idolima – tehnici i naoružanju, kamenim 
idolima – silnim grańevinama. To je ono u što polažu svoje pouzdanje 
Bludnost, krańe i ubojstva raširili su se posvuda i postali su naša svakidašnja stvarnost. 
Predbračni i izvanbračni spolni odnosi drže se posve normalnom pojavom. Val pornografije 
toliko nas je zapljusnuo da više nema časopisa niti ijedne atraktivne reklame bez pornografskih 
scena. A američki nas tisak izvješćuje kako se u SAD-u svake 23 minute počini jedno 
ubojstvo, svakih 75 sekunda razbojnički napad i svakih 10 sekunda provala. 
Klanjanje demonima i magija dostigli su danas strašan razmjer. 
Nećemo ovdje toliko govoriti o klanjanju duhu vremena, ideologijama i idolima. Ovdje se 
prije svega misli na duhovnu katastrofu koja se u naše dane svom silinom sručila na 
čovječanstvo u apokaliptičkim razmjerima. Iz dana u dan sve više raste zanimanje za okultne 
znanosti i za parapsihologiju. U sjedinjenim Američkim Državama više od stotinu koledža 
nudi mladima tečajeve iz parapsihologije. A da ne govorimo uprvao o poplavi literature s 
područja astrologije, magije i čaranja. Milijuni mladih ljudi u svijetu ulaze u godišnje 
najrazličitije sekte čija vjerovanja imaju magijski karakter. 
U posljednje vrijeme đavlovo djelovanje doseglo je iznimno velike razmjere. Nije pogońen 
samo pojedinac, nego po pojedincu i cijelo društvo, narodi i države. Sotona se stalno očituje, 
njegovu prisutnost možemo osjetiti u smrtonosnim ratovima, zlostavljanjima, pomoru 
nerońenih, različitim oblicima sotonizma, nestanku savjesnosti i moralnog osjećaja kojim se 
razlikuje dobro i zlo, sve snažnije pobune protiv Boga, religije, morala istine, dostojanstva, 
zakona, reda, razumjevanja. Sve se to može vidjeti ne samo u društvenom, gospodarskom 
političkom životu, nego i u svijetu kulture i književnosti, umjetnosti i zabave. 
A i sama moderna teologija, sve više usmjerena racionalistički, materijalistički i ovostrano, 
na svoj način pridonijela je bujanju okultizma, što je u biti paradoksalno. To je oštroumno 
uočio Os Guinness kada je napisao: «Kršćanstvo, koje je okultne pojave počelo držati 
nepostojećima, izgubilo je svoje središnje mjesto izmeńu skeptika koji su nijekali postojanje 
tih pojava i onih koji su ih otvoreno i potpuno prihvaćali.Tako je svatko tko je tražio duhovnu 
dimenziju – a nije je mogao naći u Crkvi – posegnuo za okultizmom. Ironično je da su teolozi 
koji su se ravnodušno uljuljali u racionalizam svoje teologije, posljednji koji vjeruju u takve 
stvari 
A ugledni teolog Peter Bayerhaus, spoznavajući ovu demonsku invaziju koja svakim 
danom sve više buja posljednjih godina dvadesetoga stoljeća, izrijekom zahtijeva da: 
1. val okultizma u različitim oblicima i sa sotonskom pozadinom ne smijemo držati 
bezazlenim; 
2.valu okultizma moramo suprotstaviti najveću budnost u vlastitom duhovnom životu; 
3. s obzirom na val okultizma istinski kršćani trebaju još savjesnije spoznati svojh 
poziv da u duhovnoj borbi stanu na stranu svjetla. 
Sotonizam u rock glazbi 
Netko će se, vjerojatno začuńen, zapitati: Zar je moguće da Zli može i preko glazbe djelovati 
na ljude? Nije li to ipak pretjerano tvrditi? 
Iz prethodnoga je izlaganja doista evidentno kako je, osobito posljednjih godina prošlog i 
početkom ovoga stoljeća, sotonihzam postao zabrinjavajuća pojava koja se brzo širi u cijelom 
svijetu. Posebno mladi ljudi kojima je život prazan, bez jasnih ideala, koji u svojoj dosadi uvijek 
tragaju za nečim novim, željni avantura, upravo u okultnom pronalaze najzanimljivije 
područje za svoje neostvarene ambicije. Sotona izvanredno poznaje psihologiju mladoga 
čovjeka koji sve ustaljene vrijenosti dovodi u pitanje. Zato potiče u mladome naraštaju želju i 
nagon da sve što je do sada bilo nedodirljivo i ljudima sveto odbaci ili izokrene. Tako i 
Euharistiju, koja je vrhunski čin naše vjere, želi ismijati i na najvulgarniji način obeščastiti. 
Poznate su u sotonizmu tzv. «crne mise» koje, nažalost, i na našemu prostoru imaju 
poklonike. I tamo postoji «oltar», na kojemu se provodi ogavan obred. Kod te se «mise» 
recitiraju odreńene molitve, ali potpuno izokrenute. Sudionici se obraćaju Sotoni i veličaju ga 
kao svojega Boga. Vrhunac crne mise jest «pričest», dakako, s ukradenim hostijama, koje se 
onda pomiješaju s krvlju žrtvorane životinje koju nazočni piju. Taj sotonski čin popračen je se 
seksualnim orgijama, jer se od njih očekuje magijska snaga. Ako žena u takvom aktu začme, 
ona je dužna to dijete tajno roditi i žrtvovati ga Sotoni. Sotonisti drže da je takva žrtva nevina 
djeteta ono što Sotona najviše želi.I da bi umilostivili Zloga, na takvim tajnim seansama 
žrtvuju životinje, a ponekad čak i ljude, napose djecu.


krscanskizivot @ 21:03 |Komentiraj | Komentari: 25 | Prikaži komentare
Arhiva
« » ruj 2016
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Brojač posjeta
29484
Index.hr
Nema zapisa.